Commissie registratie en zichtbaarheidsbevordering

De commissie registratie en zichtbaarheidsbevordering heeft als taak te beoordelen of een fysio- of oefentherapeut of een lokaal reumanetwerk voldoet aan de opgestelde kwaliteitscriteria van ReumanetNL. Deze commissie kan zo nodig advies inwinnen bij het bestuur of de commissie scholing en deskundigheidsbevordering.
Vanaf 1 september 2019 zijn de leden van deze commissie bekend.

Commissie scholing en deskundigheidsbevordering

De commissie scholing en deskundigheidsbevordering beoordeelt in hoeverre opgestelde competenties voor specifiek deskundige fysio- en oefentherapeuten gedekt worden door aangeboden scholing op het gebied van reumatische aandoeningen voor fysio- en oefentherapeuten. Daarnaast kan de commissie advies geven aan de commissie registratie en zichtbaarheidsbevordering en het bestuur over de inhoud van opgegeven scholing door (aspirant)leden van ReumanetNL. Tenslotte kan de commissie betrokken worden bij de inhoud van aangeboden scholing voor fysio- en oefentherapeuten op het gebied van reumatische aandoeningen.
Vanaf 1 september 2019 zijn de leden van deze commissie bekend.