Inschrijving en procedure

Indien u zich aanmeldt als (aspirant) lid van ReumanetNL gaat er een check plaatsvinden of u voldoet aan de kwaliteitscriteria voor het lidmaatschap. Dit zal gebeuren aan de hand van de door u ingevulde portfolio (deze is vanaf 1 september 2019 gereed om in te vullen via de bijbehorende link). Indien u voldoet aan de kwaliteitscriteria wordt u volledig lid. Voldoet u nog niet aan de kwaliteitscriteria dan wordt u aspirant lid en heeft u 3 jaar de tijd om aan de criteria te gaan voldoen. U wordt geïnformeerd aan welke criteria u nog niet voldoet.

Portfolio

Doel portfolio
Het portfolio is een formeel document, waarmee activiteiten die bijdragen aan deskundigheidsbevordering aantoonbaar kunnen worden gemaakt. Lees eerst deze toelichting goed door. Vul daarna alle relevante onderdelen in. De ingevulde portfolio kan gebruikt worden om te beoordelen of aan alle kwaliteitscriteria voldaan wordt.

Deskundigheidsbevordering

Het aantoonbaar maken van de activiteiten gericht op deskundigheidbevordering anders dan via geaccrediteerde scholing voor therapeuten met specifieke deskundigheid in het behandelen van mensen met reumatische aandoeningen.
Om specifiek deskundig te zijn moet een therapeut beschikken over specifieke competenties (zie de link ‘Competenties’ voor de PDF met competenties). Voor registratie in het landelijk netwerk moet voldaan worden aan de gestelde kwaliteitscriteria (zie de link ‘Kwaliteitscriteria’ voor de PDF met competenties). Voldoende activiteiten op het onderdeel deskundigheidsbevordering maken hiervan deel uit.
Het portfolio bestaat uit acht onderdelen: A tot en met H.
Middels onderstaande link naar een vragenlijst kunt u ons laten weten wat uw kwaliteiten en competenties zijn. Na het invullen beoordelen wij uw gegevens en plaatsen wij u op de Zorgzoeker van ReumanetNL.

Volg deze link voor de vragenlijst

Kwaliteitscriteria

De kwaliteitscriteria van ReumanetNL kunt u nalezen in deze PDF.

Scholingsaanbod

Een overzicht van het beschikbare scholingsaanbod vindt u in deze link.

Competenties

De criteria met betrekking tot de competenties van de aanbieders op ReumanetNL kunt u nalezen in deze PDF.

Inschrijving en toetsing

In dit stroomschema is de procedure gevisualiseerd.