Missie

ReumanetNL tracht de doelstellingen, zoals in de visie verwoord, te bereiken door het:

 • Bevorderen van kennis en vaardigheden van fysio- en oefentherapeuten ten aanzien van onderzoek, behandeling, voorlichting en (het organiseren van de) zorg.
 • Bevorderen van de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de fysio- en oefentherapeutische zorg voor mensen met een reumatische aandoening voor patiënten, verwijzers en andere stakeholders in de reumazorg.
 • Bevorderen van (regionale, nationale en internationale) communicatie, samenwerking en uitwisseling van kennis binnen en tussen verschillende disciplines (artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, (sociale) wetenschappers in de reumatologie, en andere in de reumatologie werkzame disciplines).

Bestuur

Bestuursleden zijn fysio- en oefentherapeuten die werkzaam zijn in de 1ste of 2de lijns reumazorg.

Bij de samenstelling van het bestuur is er minimaal één persoon uit de 1ste lijn en één persoon uit de 2de lijn vertegenwoordigd en minimaal 1 fysiotherapeut en 1 oefentherapeut. Een van de bestuursleden van ReumanetNL neemt zitting in het bestuur van de NHPR als vertegenwoordiger van de fysio- en oefentherapeuten binnen de NHPR. Vanaf 1 september 2019 zijn de functies in het bestuur vervuld. Op de foto boven Salima van Weelij, Marijke Esseboom en Iris Mensert en onder Wilfred Peter en John Reijnen.

Visie

ReumanetNL heeft als visie de fysio- en oefentherapeutische zorg voor mensen met een reumatische aandoening te verbeteren door middel van:

 1. Vroegtijdige signalering van reumatische aandoeningen.
 2. Het bevorderen en uitvoeren van kwalitatief hoogstaande, adequate zorg en voorlichting bij mensen met reumatische aandoeningen die bijdraagt tot een verbetering van de uitvoering van dagelijkse activiteiten en een verbetering van maatschappelijke participatie.
 3. De specifieke deskundigheid van fysio- en oefentherapeuten werkzaam in de reumatologie (verder) ontwikkelen en borgen.
 4. Een optimale toegankelijkheid en zichtbaarheid.

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) vervult een klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur van de ReumanetNL.

Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies. De RvA heeft in het bijzonder een adviesrecht ten aanzien van het algemene beleidsplan van ReumanetNL. De leden van de RvA nemen op persoonlijke titel deel. De leden van de RvA worden, op voordracht van de RvA zelf, benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. De RvA bestaat uit: 

 • Thea Vliet Vlieland, Hoogleraar doelmatigheid van revalidatieprocessen in het bijzonder fysiotherapie, LUMC Leiden.
 • Willemijn Noort van der Laan, reumatoloog st. Maartenskliniek Woerden.
 • Edwin Geleijn, fysiotherapeut, zorginnovator, Amsterdam UMC, voorzitter OncoNet.
 • Elly van der Storm, lid patiënt partners, Haarlem.
 • Tenny van der Zanden, lid patiënt partners, Langenboom.

Organogram

Het organogram van ReumanetNL kunt u hier bekijken.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van ReumanetNL kunt u hier nalezen