Deskundigheidsbevordering

Portfolio t.b.v. registratie van individuele fysio- of oefentherapeut met specifieke deskundigheid in de behandeling van mensen met een reumatische aandoening.

Onderdeel deskundigheidsbevordering

TOELICHTING

Beste collega,

Het portfolio is een formeel document waarmee activiteiten die bijdragen aan deskundigheidsbevordering aantoonbaar kunnen worden gemaakt. Lees eerst deze toelichting goed door. Vul daarna alle relevante onderdelen in en vergeet niet de gevraagde bewijsstukken in te voegen. Alleen een volledig en correct (in)gevuld portfolio kan als voldoende beoordeeld worden.

Doel portfolio

Het aantoonbaar maken van de activiteiten gericht op deskundigheidbevordering anders dan via geaccrediteerde scholing, voor therapeuten met specifieke deskundigheid in het behandelen van mensen met reumatische aandoeningen.
Om specifiek deskundig te zijn moet een therapeut beschikken over specifieke competenties1 [Zie competenties…..Hier hyperlink naar competenties toevoegen ]. Voor registratie in het landelijk netwerk moet voldaan worden aan de gestelde kwaliteitscriteria2 [Zie kwaliteitscriteria … hyperlink naar kwaliteitscriteria toevoegen]. Voldoende activiteiten op het onderdeel deskundigheidbevordering maken hiervan deel uit.
Het portfolio bestaat uit acht onderdelen: A tot en met H.