In het magazine voor mensen met reuma van maart 2020 staat een interview over ReumanetNL met Wilfred Peter de voorzitter van Stichting ReumanetNL. Dit interview bereikt een grote groep reumapatiënten die geabonneerd zijn op dit magazine of dit magazine te zien krijgen in de wachtkamer bij de reumatoloog of reumaverpleegkundige. Een goede manier om de bekendheid te geven aan ReumanetNL en haar aangesloten leden richting reumapatiënten.

Interview