Op donderdag 7 November jongstleden is de eerste bijeenkomst van bestuur en commissieleden van ReumanetNL gehouden. Met een enthousiaste groep collega’s is een mooie eerste stap gemaakt om de kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid van fysio- en oefentherapeutische zorg voor reumapatienten te bevorderen. Vrijdag 22 November aanstaande zal de officiele Kick-Off van ReumanetNL plaats vinden. Het programma is via de volgende link in te zien: Programma Kick off symposium ReumanetNL