Op vrijdag 22 november was de Kick-Off van ReumanetNL in het LUMC, die werd bijgewoond door 58 (aspirant)leden en belangstellenden.

ReumanetNL is een landelijk netwerk met een register van specifiek deskundige fysio- en oefentherapeuten en lokale reumanetwerken, te raadplegen via de zorgzoeker op ReumanetNL.

Mensen met een reumatische aandoening zijn vaak op zoek naar een fysiotherapeut of oefentherapeut in de buurt die specifieke deskundigheid heeft op het gebied van het behandelen van reumatische klachten . Met financiële steun van ReumaNederland is daarom ReumanetNL opgericht, een stichting die tot doel heeft om de kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid van fysio- en oefentherapeutische zorg voor mensen met reumatische aandoeningen te bevorderen.
Wilfred Peter van de afdeling Orthopaedie, Revalidatie en Fysiotherapie van het LUMC heeft, samen met onderzoekers uit het LUMC en de Sint Maartenskliniek, en een landelijke werkgroep bestaande uit fysio- en oefentherapeuten, reumatologen en vertegenwoordigers van patiënten, kwaliteitscriteria ontwikkeld voor individuele fysio- en oefentherapeuten én voor bestaande of nieuw op te richten lokale of regionale reumanetwerken. ReumanetNL is onderdeel van de NHPR en vertegenwoordigd een groot deel van de fysio- en oefentherapeuten binnen de NHPR. Inmiddels zijn er 123 fysio- en oefentherapeuten en 13 reumanetwerken aangesloten bij ReumanetNL.